Vuoden koira -säännöt

Vuoden Koira -säännöt tanskalais-ruotsalaisille pihakoirille
1. Pisteet lasketaan kalenterivuosittain siten, että ensimmäiset Vuoden Koira -palkinnot jaetaan vuoden 2007 tulosten perusteella.
2. Koiran omistajan, tai jos koiralla on useampi omistaja, ainakin yhden omistajan on oltava Suomen kansalainen sekä Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry -yhdistyksen jäsen.
3. Tulokset toimitetaan tulosten laskijalle kirjallisesti tammikuun viimeiseen päivään mennessä (postileima). Myöhästyneitä tuloksia ei huomioida.
4. Vuoden Tulokas -palkinnot hallitus jakaa harkintansa mukaan.
5. Hallitus voi muuttaa Vuoden Koira -sääntöjä, mutta säännöt eivät voi muuttua kesken vuoden.


Vuoden Agilitykoira
Vuoden Agilitykoira -kilpailuun voivat osallistua kaikki kilpailevat koirat tasoluokasta riippumatta. Laskennassa otetaan huomioon enintään 15 parasta 0-tulosta. Pisteet lasketaan koirakohtaisesti, eli koiralla voi olla useampia ohjaajia. Tulosten laskijalle lähetetään kopio kilpailukirjasta.

Laskukaava
Yksittäisen kisan pisteet = (tasoluokan kerroin) * (osallistujamäärä) / (sijoitus)
Lopulliset pisteet = (yksittäisten kisojen pisteiden summa) * (0-tulosten lukumäärä)

Tasoluokkien kertoimet:
1-luokka: 0,10
2-luokka: 0,15
3-luokka: 0,20

Lisäpisteitä SM-kisoista ja MM-karsinnoista saa sijoituksen perusteella seuraavasti:

 • sija 1: 15 pistettä
 • sija 2: 12 pistettä
 • sija 3: 10 pistettä
 • sija 4: 8 pistettä
 • sija 5: 6 pistettä
 • sija 6: 5 pistettä
 • sija 7: 4 pistettä
 • sija 8: 3 pistettä
 • sija 9: 2 pistettä
 • sija 10: 1 piste

Lisäpisteitä MM-kisoista saa sijoituksen perusteella seuraavasti:

 • sija 1: 100 pistettä
 • sija 2: 99 pistettä
 • sija 3: 98 pisttettä
 • sija 4: 97 pistettä
 • sija 5: 96 pistettä
 • sija 6: 95 pistettä
 • . . .
 • sija 100: 1 piste


Vuoden Näyttelykoira
1. Vuoden Näyttelykoira -palkinnon voittaa koira, joka on parhaiten menestynyt Suomessa pidetyissä SKL-FKK:n sääntöjen mukaan järjestetyissä kansainvälisissä, kaikkien rotujen ja ryhmänäyttelyissä sekä rodun erikoisnäyttelyissä.
2. Tuloksia laskettaessa otetaan huomioon viiden (5) parhaan näyttelyn tulos, viideltä (5) eri tuomarilta, joihin koira on ottanut osaa kuluvan vuoden aikana. Vain Suomessa saadut tulokset huomioidaan.
3. Eri suorituksista saa pisteitä oheisen taulukon mukaan. Pisteet lasketaan vain parhaasta sijoituksesta/näyttely.
4. Tasapisteissä paremmuuden ratkaisee yksittäinen näyttelytulos. Mikäli pisteet ovat edelleen tasan ratkaisee seuraavaksi paras yksittäinen näyttelytulos jne. Mikäli pisteet ovat edelleen tasan ratkaisee rodun erikoisnäyttelyn sijoitus.

Sijoitus Ryhmänäyttely Kaikkien rotujen kansallinen näyttely Kansainvälinen KV & Erikoisnäyttely
ROP 6 8 14
VSP 5 7 12
PU2 / PN2 3 5 10
PU3 / PN3 2 4 8
PU4 / PN4 1 3 6
RYP 1 10 14 28
RYP 2 9 12 26
RYP 3 8 11 24
RYP 4 7 10 22
BIS 1 12 24 36
BIS 2 - 20 34
BIS 3 - 19 32


Vuoden harrastuskoira
Vuoden harrastuskoira-sarjassa lajit on jaettu kahteen eri kategoriaan; Vuoden harrastuskoira (sis. toko, rally-toko ja koiratanssi) ja Vuoden Vainukoira (nose work ja mejä). Vuoden harrastuskoira -kilpailun säännöt ja pistelaskutaulukot ovat luettavissa täältä.


Tulosten lähettäminen
Vuoden 2017 tulosten lähettäminen:

Agilitytulokset
Kopio kilpailukirjasta ja koiran omistajan yhteystiedot
Jaana Juvonen, Uudenmaantie 28 I, 04410 Järvenpää

Näyttelytulokset
Ilmoita tarvittavat pistetiedot (näyttelyn tyyppi, aika, paikka, tuomari, saatu pistemäärä) ja koiran omistajan yhteystiedot.
Mari Toivonen, Tinanrinne 2 A 4, 02430 Masala

Harrastuskoiratulokset
Tulokset (pistelaskelma sekä kopiot kilpailukirjoista/arvosteluista) tulee lähettää seuraavan vuoden tammikuun viimeiseen päivään mennessä
sähköpostilla: sihteeri@pihakoirat.net