Pentuvälitys

Ohjeita pihakoiranpennun ostajalle

Pyri aina jos suinkin mahdollista tutustumaan pennun vanhempiin ja niiden luonteisiin. Varmista, että molempien vanhempien lonkat ja polvet on virallisesti tutkittu ja että vanhemmat ovat terveitä.
Varmista että pentu on rekisteröity ja että eläinlääkäri on tarkistanut pennun. Koiran kaupasta tulee aina tehdä kirjallinen sopimus Suomen Kennelliiton lomakkeelle ja ostajan tulee saada mukaansa pennun rekisterikirja sekä kirjalliset ruokinta- ja hoito-ohjeet. Pennun ostaja on oikeutettu saamaan myyjältä neuvontaa tarvittaessa myöhemminkin.
Mikäli kyseessä on pennun sijoitus, sijoitussopimus tulee tehdä kennelliiton lomakkeella. Sijoittaessa koiran jalostus ja omistusoikeus jäävät kasvattajalle/sijoittajalle ja koirasta peritään vakuusmaksu joka palautetaan jalostuskäytön jälkeen.

Miksi veisin koirani terveystutkimuksiin?

Myynnissä olevat pennut löydät pentulistalta. Kasvattajalta saat lisätietoa pennuista.

Pentulistalla mainitut kasvattajat ovat Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat -yhdistyksen jäseniä. Kaikki pihakoirat elävät kotikoirina, ja pihakoirakasvattajat hoitavat pentueet kotona perheen parissa. Koirat eivät siis elä kennelissä, vaikka kasvattajilla onkin ns. kennelnimi. Huom! Pihakoira ei nimestään huolimatta ole ulkokoira!

Pentulistalle otetaan yhdistyksen jäsenten kasvattamat pentueet.

Kasvattajan on täytettävä astutus-pentueilmoituslomake, joka löytyy täältä.

Pentueen vanhempien tulisi täyttää jalostussuositukset astutushetkellä, mutta pentulistalle otetaan myös muut pentueet. Näiden pentueiden kohdalle tulee maininta siitä, miksi pentueen vanhemmat eivät täytä jalostussuosituksia.

Ilmoitus pentulistalle maksaa 20 euroa. Kasvattajalistalla oleville kasvattajille pentulista on ilmainen.

Pentueen isän ja emän nimen jälkeen on tiedot terveystutkimuksista sekä parhaasta näyttelytuloksesta. Lyhenteiden selitykset:

HD: lonkkakuvauslausunto
Tulos ilmoitetaan kirjaimin A:sta E:hen, jolloin A on paras ja E huonoin. A=terve, B=terve, C=lieviä muutoksia.
OD: kyynärnivellausunto
Tulos ilmoitetaan numeroin 0-3. 0=terve, 1=lieviä muutoksia.
Polvilausunto
Tulos ilmoitetaan numeroin 0-4. 0=normaali, 1=lähes normaali.
Näyttelytulos
ERInomainen, Erittäin Hyvä, Hyvä, SERTifikaatti.

jalostus (ät) pihakoirat.net