Yhdistyksen nettisivujen uudistuksesta

Yhdistyksen uudistetut nettisivut ovat julkaisua vaille valmiit ja jäsenet pääsevät tutustumaan niihin 1.9.2018 alkaen.

Vanhat nettisivut toimivat uusien rinnalla vielä jonkin aikaa, mutta vanhoja sivuja enää päivitetä 31.8.2018 jälkeen vaan kaikki päivitykset tehdään tämän jälkeen ainoastaan uusille sivuille. Jotkin osiot uusilla sivuilla ovat vielä julkaisuvaiheessa keskeneräisiä, mutta osiot ja tekstit pyritään saamaan valmiiksi mahdollisimman pian. Pääosin uusien sivujen sisältö on tuttua vanhoilta sivuilta, mutta joitakin osioita poistuu uusien sivujen myötä kokonaan käytöstä. Näistä esimerkkinä 'Suomalaisia pihakoiria' -osio, jonne on koottu listaa Suomeen rekisteröidyistä tanskalais-ruotsalaisista pihakoirista. Osion päivittäminen on työlästä verrattuna osiosta saatavaan hyötyyn nähden, sillä lähes kaikki tieto on tänä päivänä löydettävissä muun muassa Kennelliiton Jalostustietojärjestelmästä.

Uusien nettisivujen ensimmäinen versio on ulkoasultaan yksinkertaistettu ja käyttäjäystävällinen. Nettisivut ovat responsiiviset ja niitä on helppo lukea käytitpä sitten kännykkää, tablettia tai tietokonetta. Rakennetta on pyritty selkeyttämään niin, että ne palvelisivat entistä paremmin rotuuntutustujia, harrastajia sekä kasvattajia. Yhdistyksen hallinnollisen työn helpottamiseksi jäsenhakemuslomake on yhteydessä yhdistyksen jäsenrekisteriin, jolloin hakemuksella annetut tiedot siirtyvät suoraan hyväksyttäväksi jäsenrekisteriin. Myöhemmässä vaiheessa julkaistaan ainoastaan jäsenille tarkoitettu, kirjautumisen vaativa jäsensivu, jonka kautta pääsee käsiksi yhdistyksen kokousasiakirja-arkistoon ja muun muassa valikoituihin Pihauksessa julkaistuihin artikkeleihin. Jäsensivun käyttö mahdollistaa myös monenlaista muuta toimintoa, mutta jäsensivujen käyttö muotoutuu tarkemmin ajan kanssa.