Hallituksen järjestäytymiskokous 13.1.2018

Yhdistyksen hallitus kokoontui puheenjohtaja Riika Räisäsen johdolla lauantaina 13.1.2018 järjestäytymiskokouksen merkeissä Somerolla.

Varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi keskuudestaan Mia Satamon ja hallituksen ulkopuolelta sihteeriksi Ainu Voipion, jäsensihteeriksi Minna Aschanin ja rahastonhoitajaksi Anneli Jylhän. Tämän lisäksi jokainen hallituksen jäsen otti hoidettavakseen oman vastuualueen ja toimii vastuualueensa yhteyshenkilönä hallituksessa toimikuntien sekä jäsenistön suuntaan.

Kuvassa vasemmalta oikealle Janette Valaja (jalostus, sponsoriasiat), Joonas Viitanen (putiikki), Liisa Parviainen (aluetoiminta), Mia Satamo (varapuheenjohtaja, jalostus, koetoiminta), Riika Räisänen (puheenjohtaja, agility), Anneli Jylhä (rahastonhoitaja) ja Mari Toivonen (viestintä, leiritoiminta). Edessä Ainu Voipio (sihteeri) ja Jamina Satamo (näyttelyt, julkaisut). Kuvasta puuttuvat hallituksen varajäsen Minna Mustamäki ja jäsensihteeri Minna Aschan.

Kuva: Anton Satamo

Kuva: