Yhdistyksen kokoukset, hallituksen kokoukset ja toimihenkilöt 2016

Yhdistyksen hallitus vuosimallia 2016 piti ensimmäisen kokouksensa 9.1.2016. Kokouksessa suunniteltiin tulevan vuoden toimintaa, ja päätettiin mm. yhdistyksen kevät- ja syyskokouksen ajankohdista, hallituksen kokousaikatauluista sekä tehtävien jakautumisesta hallituksen sisällä.

Yhdistyksen kevätkokous 19.3.2016

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestetään la 19.3.2016 klo 12 Sellon kirjastossa Espoossa. Kokouskutsu on Pihauksen numerossa 1/2016, joka ilmestyy helmikuussa, ja kutsu tulee myös yhdistyksen nettisivuille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen syyskokous 26.11.2016 (alustava)

Sääntömääräinen syyskokous pyritään järjestämään lauantaina 26.11.2016 tai toissijaisesti sunnuntaina 27.11.2016. Kokouksen yhteyteen on suunnitteilla ainakin silmien ja polvien joukkotarkastus sekä perinteiset pihakoirapikkujoulut. Tarkka ajankohta selviää myöhemmässä vaiheessa vuotta, kun kokouksen pitopaikka ja oheisohjelma saadaan varmistettua. Kokouskutsu on Pihauksen numerossa 3/2016.

Hallituksen työnjako

Hallituksen puheenjohtajana toimii yhdistyksen syyskokouksen valitsemana Markus Ahtinen. Sihteeriksi hallitus valitsi keskuudestaan Mari Toivosen sekä varapuheenjohtajaksi, jäsensihteeriksi ja rahastonhoitajaksi Timo Voipion. Linda Salomaa vastaa aluetoiminnasta ja Janette Tuominen sponsoriasioista. Hallituksen varajäsenenä toimii Jamina Satamo.

Hallituksen kokoukset v. 2016

Hallitus päätti pitää kokouksia seuraavasti:

  • 9.1.2016
  • 19.3.2016 (ennen kevätkokousta)
  • 23.4.2016
  • 18.6.2016
  • 30.7.2016
  • 1.10.2016
  • 26.11.2016 (ennen syyskokousta)