Jalostussuositukset 1.1.2016 alkaen

Yhdistyksen jalostussuositukset 1.1.2016 alkaen löydät täältä.

Rotuyhdistys pyrkii suosituksillaan siihen, että tanskalais-ruotsalaisen pihakoiran jalostus olisi mahdollisimman terveellä pohjalla. Moneen muuhun rotuun verrattuna pihakoira on vielä terve rotu ja haluamme toki pitää sen terveenä tulevaisuudessakin. Vuoden 2016 alusta voimaan tulevat jalostussuositukset pohjautuvat Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan (JTT) syksyllä 2015 hyväksymään jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO) sekä 1.7.2016 voimaan tulevaan PEVISA -ohjelmaan. Yhdistyksen jalostussuositukset ovat PEVISA-ehtoa tiukemmat.

Tutustuthan myös jalostusohjeisiin. Sivuja on päivitetty ja luettavuutta parannettu mm. lisäämällä eri sivujen välisiä linkkejä. Uusi jalostuksen tavoiteohjelma, joka on voimassa 1.1.2016 - 31.12.2020 lisätään yhdistyksen nettisivuille tammikuussa 2016.