Tanskalais-ruotsalaisen pihakoiran PEVISA-ohjelma voimaan 1.7.2016

Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on 15. joulukuuta 2015 pitämässään kokouksessa hyväksynyt tanskalais-ruotsalaiselle pihakoiralle seuraavan rotukohtaisen PEVISA-ohjelman:

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja astutushetkellä voimassa oleva polvitarkastuslausunto sekä silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja tuloksen C saanut koira pitää parittaa tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa. Rekisteröinnin raja-arvona on lisäksi patellaluksaation aste 1 ja tuloksen 1 saanut koira pitää parittaa tuloksen 0 saaneen koiran kanssa. Silmätarkastuslausunto on voimassa 24 kk.

Ohjelma on voimassa 1.7.2016 – 31.12.2020.

Ulkomaisia uroksia koskevan Koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukaisen poikkeusluvan ehdot merkitään tiedoksi. Ulkomaiselle urokselle voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta ilman tutkimustuloksia.

Mikä on PEVISA? Lue lisää Kennelliiton sivuilta