Kennelliiton jalostusstrategia

Kennelliiton valtuusto eli rotujärjestöjen edustajat vahvistivat kokouksessaan marraskuun 2011 lopulla Suomen Kennelliiton jalostusstrategian, joka koskee kaikkia koirarotuja. Uudella jalostusstrategialla tähdätään siihen, että koirat olisivat jatkossa terveempiä. Jalostusstrategia sisältää 10 kohdan tavoiteohjelman sekä kevätvaltuustossa 2012 käsitellyn toimenpideohjelman.

Kennelliiton yleinen jalostusstrategia