Töpöhäntäisten koirien rekisteröinti

Kennelliiton hallitus on kokouksessaan 30.5.2008 kieltänyt kahden luonnontöpöhäntäisen koiran (T-Box-mutaatio) parittamisen. Lisäys on tullut voimaan 1.1.2009 ja ehto on kirjattu niiden rotujen erityisehtoihin, joilla töpöhäntä johtuu T-Box-mutaatiosta.

T-Box-mutaatioon liittyy fenotyyppinen vaihtelu hännän pituudessa. Mutaation seurauksena hännän pituus vaihtelee aivan töpöstä jopa noin 2/3:aan normaalin hännän pituudesta. Myös nk. lyhythäntäinen koira on siis genotyypiltään töpö. Koiramme-lehdessä 1-2/2009 on asiasta Kirsi Sainion ja Marjo Hytösen kirjoittama artikkeli, josta saa lisätietoa.

Töpöhäntäisenä syntyneellä pennulla tulee olla eläinlääkärintodistus viimeistään 10 vuorokauden ikäisenä. Sekä lyhyt- että töpöhäntäiset pennut rekisteröidään T-Box-roduissa töpöhäntäisiksi.

Hallituksen päätös kieltää kahden T-Box-mutaation omaavan koiran parittaminen tarkoittaa näillä roduilla, että seuraavat yhdistelmät ovat kiellettyjä:
töpö – töpö
töpö – lyhyt (geneettisesti töpö)
lyhyt (geneettisesti töpö) - lyhyt (geneettisesti töpö)

Lähde