Kennelnimen hakeminen

Kennelnimi

Kennelnimellä tarkoitetaan nimeä, joka liitetään kennelnimen haltijan kaikkien kasvattien nimen eteen niitä rekisteröitäessä. Pentue voidaan rekisteröidä vain yhdelle kennelnimelle eikä samalla haltijalla voi olla kuin yksi kennelnimi. Kennelnimi voidaan myöntää enintään kolmelle henkilölle yhteensä.

Kennelnimen hakeminen

Kennelnimen hakeminen on maksullista (ks. hinnasto).
Hakija toimittaa allekirjoitetun kirjallisen tai sähköisen (Omakoira-palvelussa) kennelnimihakemuksen Kennelliittoon. Kennelliitto toimittaa tiedon saapuneista hakemuksista rotujärjestöille, jotka käsittelevät hakemuksen. Halutessaan rotujärjestö voi antaa hakemuksesta perustellun kielteisen lausunnon. Tällöin hakijalle ilmoitetaan oikeudestaan antaa vastineensa Kennelliitolle, joka käsittelee asian.

Haettu kennelnimi vaihtoehtoineen ja hakemuksessa mainitut rodut julkaistaan Koiramme -lehdessä tai sähköisesti. Valitus kennelnimihakemuksesta tulee tehdä kahden viikon kuluessa julkaisesmisesta.

FCI:n hyväksymä kennelnimi vaihtoehtoineen ilmoitetaan hakijalle ja siitä toimitetaan hakijalle todistus. Hyväksytyt kennelnimet julkaistaan Koiramme -lehdessä tai sähköisesti. Kennelnimi voidaan hakemuksesta lisätä kasvattajan aikaisemmille pentueille. Tämä koskee vain sellaisia pentueita, joiden kasvattajiksi on merkitty sama tai samat henkilöt kuin kennelnimen hakijaksi.

Kennelnimen haltijanmuutos

Kennelnimi voidaan perustellun kirjallisen hakemuksen perusteella siirtää lähisukulaiselle tai kennelnimen haltijan kanssa pitkään toimineelle ja tämän toimintaa jatkavalle henkilölle, jonka tulee täyttää kennelnimen saantiehdot. Kennelnimen haltijan kuoltua voi hänen perillisensä ottaa kennelnimen käyttöön, mikäli hän täyttää kennelnimen saantiehdot. Siirto on maksullinen ja siirrosta päättää Kennelliitto. Haltijan poistaminen on maksuton.

Hakiessasi kennelnimeä huomioi seuraavat ehdot:
- hakija on täyttänyt 18 vuotta
- hakijalla on vakinainen asuinpaikka Suomessa
- hakija on sopiva kennelnimen haltijaksi
- hakija on Kennelliiton jäsen ja jäsen sellaisessa Kennelliiton organisaatioon kuuluvassa yhdistyksessä, joka edustaa kasvatettavaksi aiottua rotua
- hakija on hyväksytysti suorittanut kasvattajan peruskurssin
- hakijalla on voimassa oleva kasvattajasitoumus

Pohtiessasi kennelnimeä ja sen vaihtoehtoja katso myös FCI:n kennelnimi-tietokanta mahdollisien päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Lisätietoja kennelnimen hakemisesta Kennelliiton sivuilla:
http://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/kennelnimet

Suomen Seurakoirayhdistyksen ohjeet kennelnimen hakemisesta:
http://www.suomenseurakoirayhdistys.fi/yhdistys/kennelnimen-puoltoanomus