Jalostustoimikunta tiedottaa

Kennelnimisääntö

Kennelliton valtuuston hyväksymä uusi Kennelnimisääntö tuli voimaan heinäkuun alussa. Uusi Kennelnimisääntö eroaa vanhasta säännöstä sekä rakenteellisesti että terminologisesti.