Jalostus

Jalostusohjeita
Kennelnimen hakeminen
Pentuvälitys
Kasvattajia
Terveys
Jalostussuositukset

Jalostustoimikunta

Jalostustoimikunta perustettiin vuonna 2005 ja se kerää ja jakaa tanskalais-ruotsalaiseen pihakoiraan liittyvää tietoa. Jalostustoimikunta toimii yhdistyksen hallituksen alaisuudessa. Kasvattajat voivat halutessaan kysyä neuvoa jalostusvalintoihin liittyvissä asioissa.

Rodun terveystilannetta ja luonneominaisuuksia on seurattu viime vuosina aktiivisesti ja kokonaisuutena tilanne on hyvä. Tätä työtä yhdistyksessä tekee jalostustoimikunta kasvattajien ja koirien omistajien avustuksella. Jalostustoimikunnan tehtäviin kuuluu tiedon keruun ohella myös tiedottaminen sekä jalostukseen liittyvissä asioissa neuvominen, sekä yhteydenpito rodun kotimaihin.

Jalostustoimikunta on tehnyt jalostuskoirille suositukset, jotka yhdistyksen hallitus on hyväksynyt. Jalostustoimikunta seuraa suositusten noudattamista, mutta ei kuitenkaan toimi "kurinpitolautakuntana" koska jokaisella kasvattajalla on vastuu tekemistään päätöksistä ja siten myös kasvatustyön laadusta ja tuloksista. Tavoitteena on, että suositukset ovat sellaiset että ne palvelevat mahdollisimman hyvin rodunjalostusta kotimaassamme. Yhteistyö kasvattajien ja koiranomistajien kanssa on ensiarvoisen tärkeää.

Tanskalais-ruotsalaisten pihakoirien rekisteröinnit, terveystutkimustulokset ja koe- ja näyttelytulokset löydät Suomen kennelliiton tietokannasta KoiraNetistä.

Jalostustoimikunta tiedottaa

Jalostustoimikunta

jalostus (ät) pihakoirat.net
kootaan