Tiedote Tanskalais-ruotsalaisten pihakoirien kasvattajille ja rotuyhdistyksen jäsenille

Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry:n hallitus esittää rodun liittämistä Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaan (PEVISA) 1.1.2016 lähtien. Samalla hyväksytään uusi rodun jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) korvaamaan vanha, vuosina 2010 - 2014 voimassa ollut tavoiteohjelma.

Jalostustoimikunnan ehdotuksesta rotuyhdistyksen hallitus esittää jäsenistölle PEVISA-ohjelman ottamista käyttöön tanskalais-ruotsalaiselle pihakoiralle. Ohjelman tavoitteena on ennaltaehkäistä tai vähentää koiran elinkykyä tai toimintoja alentavien vikojen ja sairauksien leviämistä rodun kantaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rekisteröitävän pentueen vanhempien tulee täyttää rodun PEVISA-ohjelmassa määritellyt ehdot astutushetkellä. On tärkeää huomata, että ohjelman pääpaino on ongelmien ennaltaehkäisemisessä, eikä sen käyttöönotto tarkoita sitä, että rodulla jo olisi jokin erityinen terveysongelma.

PEVISA-ohjelmaan liittymisestä päätetään yhdistyksen sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.3.2015 Espoossa. Jäsenlehti Pihauksen numerossa 1/2015 julkaistavaan kokouskutsuun on kirjattu ehdotus rodun PEVISA:ksi. Kokous voi tehdä ohjelmaan hyväksi katsomansa muutokset. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että esitystä tiukempi ohjelma tuskin tulee hyväksytyksi Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan käsittelyssä.

Haluamme tiedottaa asiasta kasvattajia ja jäseniä jo etukäteen ja toivomme kommentteja esityksestä. Kysymykset ja kommentit voi osoittaa hallitukselle, hallitus (a) pihakoirat.net, tai jalostustoimikunnalle, jalostus (a) pihakoirat.net.

Esitys rodun PEVISA-ohjelmaksi:

Pentueen molemmista vanhemmista tulee astutushetkellä olla virallinen lonkkanivelkuvaustulos, ja raja-arvona jalostuskäytölle on tulos C. Mikäli toisen vanhemman lonkkatulos on C, toisen vanhemman lonkkatuloksen pitää olla A tai B. Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla voimassa oleva silmätarkastuslausunto (voimassa 24 kk) sekä virallinen polvitarkastuslausunto, jossa raja-arvona toiselta vanhemmalta 0/0 ja toiselta korkeintaan 1/1. Ulkomaalaisen uroksen jälkeläisiä voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta ilman tutkimustuloksia, mutta seuraavien pentueiden rekisteröintien osalta PEVISA-tutkimukset vaaditaan.

Ohjelman perustelut on esitetty Pihauksessa 1/2015 sivulla 22 julkaistavassa artikkelissa, joka on luettavissa myös osoitteessa http://pihakoirat.net/kevatkokous2015 (suora linkki: http://pihakoirat.net/Pevisa_Pihaus_2015-1.pdf)

Kevätkokouksessa 21.3.2015 käsitellään myös jalostustoimikunnan valmistelema esitys uudeksi jalostuksen tavoiteohjelmaksi (JTO). Uusi JTO korvaa vanhan, vuosina 2010-2014 voimassa olleen tavoiteohjelman. Ohjelma on on kirjoitettu Kennelliiton uuden JTO-rungon mukaiseksi, ja sitä on samalla laajennettu huomattavasti. JTO sisältää jalostuksen tavoitteiden lisäksi myös kattavan kuvauksen rodun ominaisuuksista, luonteesta ja terveystilanteesta ja on siten arvokas tietopaketti myös muille kuin rodun jalostukseen välittömästi osallistuville. Esitys JTO:ksi on kokonaisuudessaan luettavissa 2.3.2015 alkaen osoitteessa http://pihakoirat.net/kevatkokous2015

Toivomme paikalle runsasta osanottoa keskustelemaan ja päättämään näistä tärkeistä asioista.

Ystävällisin terveisin

Suomen Tanskalais-ruotsalaiset pihakoirat ry
Hallitus & Jalostustoimikunta

Lisätietoja PEVISA:sta ja sen vaikutuksesta koirien rekisteröintiin saa Kennelliiton sivuilta osoitteesta
http://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-rekisterointi/pevi...

Lisätietoja JTO:sta, sen tarkoituksesta ja merkityksestä saa osoitteesta http://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/jalostusstrategia-tavoite...

JTO:aan sisällytetyt uudet jalostussuositukset (voimassa 1.1.2015 alkaen): http://pihakoirat.net/node/1983